Saltar apartados

PD en Física Aplicada a les Ciències i les Tecnologies

CENTRE, DEPARTAMENT O INSTITUT RESPONSABLE

Coordinador del programa: Cristian Neipp López

Institut Universitari de Física Aplicada a les Ciències i les Tecnologies

  • Correu electrònic: iufacyt@ua.es
  • Telèfon / Fax: 965 90 9951
  • Adreça postal: Secretaria IUFACiT, Universitat d'Alacant. Carretera Sant Vicent del Raspeig s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)

El present Títol Oficial de Doctorat s'emmarca dins de les activitats de recerca i formació de l'Institut Universitari de Física Aplicada a les Ciències i les Tecnologies, IUFACyT (http://iufacyt.ua.es), de la Universitat d'Alacant. Aquest Institut Universitari d'investigació va ser creat el 31 de juliol de 2009 pel Consell de la Generalitat Valenciana, i el decret de creació va ser publicat en el DOCV el 4 d'agost de 2009.

ÒRGANS RESPONSABLES

D'acord amb el que estableix l'art. 12.2 de la Normativa per als ensenyaments oficials de doctorat de la Universitat d'Alacant (BOUA 31/07/2012), la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat està presidida pel Coordinador del Programa de Doctorat, D. Andrés Márquez Ruiz (BOUA 05/03/2018), i integrada per David Más Candela, que actuarà de secretari, i per Inmaculada Pascual Villalobos, Jose Miguel Torrejón Vázquez i Juan José Galiana Merino en qualitat de vocals.

ACTIVITATS TRANSVERSALS OBLIGATÒRIES

ACTIVITATS TRANSVERSALS OBLIGATÒRIES COMUNES a tots els programes de doctorat

ACTIVITATS TRANSVERSALS OBLIGATÒRIES ESPECÍFIQUES:

-Assistència a seminaris impartits per investigadors vinculats al programa de doctorat i investigadors convidats de reconegut prestigi.

-Participació en Jornades d'exposició i defensa enfront dels alumnes i professors del programa de doctorat del treball desenvolupat pel doctorand en l'última anualitat.

-Accions de mobilitat consistents en estades mínimes d'un mes en laboratoris diferents d'aquell en el qual desenvolupa la seua activitat.

PLA D'ESTUDIS

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

  • PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ
  • PROCÉS DE MATRÍCULA
  • NOMBRE DE PLACES OFERIDES: 10 places d'ingrés tant en el 1r com en el 2n any, fins a un màxim de 3 places podran cobrir-se amb estudiants a temps parcial.

 

 

Institut Universitari de Física Aplicada a les Ciències i les Tecnologies


Universitat d'Alacant
(Edifici Instituts Universitaris)
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9951

Fax: (+34) 96 590 9951

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464